DOPRAVA ZDARMA při objednání zboží v hodnotě nad 1200 Kč

Aurelián - od rebela k vůdci

Odvaha, síla a klid – tak by bylo možné charakterizovat mohutné čtyřnohé svěřence operativního oddílu Městské policie Ostrava. O moderním přístupu k výcviku policejních koní jsme si povídali s panem Miroslavem Holým, zástupcem Skupiny hipologie operativního oddílu MPO. Příjemným překvapením je skutečnost, že při výběru mladých koní a při přidělování koní jezdcům - policistům se klade obrovský důraz na charakter a povahové rysy daného koně a také na soulad s jezdcem.

Přeskakování překážky s hořícím ohněm na XXI. ročníku setkání jízdních policií – Ostrava 2018. 

Historie jízdního oddílu města Ostrava sahá až k přelomu minulého století, konkrétně do roku 1900, kdy vyjeli do ulic na koních první čtyři členové policejního sboru. V roce 1948 ukončil činnost jízdních oddílů Zákon o národní bezpečnosti. K obnovení jízdního sboru došlo až téměř po 50 letech v dubnu roku 1993, kdy bylo do služby v řadách Městské policie Ostrava slavnostně zařazeno dvanáct koní a třináct jezdců – strážníků. Stádo služebních koní bylo složeno ze dvou běloušů plemene český teplokrevník a deseti koní plemene slezský norik. Od roku 1997 bylo toto složení koní postupně obměněno a nahrazeno mnohem vhodnějším plemenem, a to starokladrubským koněm.

Odvaha, síla a klid starokladrubských koní

Budeme-li se bavit o obecných požadavcích na koně nasazené do služby, je velmi důležitý důstojný vzhled policejního koně – tento aspekt by neměl být podceňován. Kůň jako takový reprezentuje policejní složku a tudíž by měl už svým vzhledem vzbuzovat respekt.
Kůň by samozřejmě měl projevovat ochotu ke spolupráci pod sedlem. Není nic horšího než kůň, který je naprosto neochotný k práci pod sedlem. Příčiny mohou být různé, velmi často je na vině lidský jedinec, dodává M. Holý.
Co se týče charakteru, je zapotřebí klidná a vyrovnaná povaha s určitou dávkou odvahy. Kolem policejních koní se „motá“ vždy značný počet lidí. Trpělivost těchto koní je někdy až obdivuhodná. Nechat se „oplácávat“ někdy i celé dny při různých ukázkách, prezentacích, exkurzích a často i ve službě od veřejnosti, vyžaduje opravdu kladný vztah k lidem.

Jak vybrat vhodného koně ze stáda?

Při výběru koně ke službě je určitě jednodušší zjistit povahu u koně v pokročilejším stupni jezdeckého výcviku. Zkušený jezdec – policista ví, na co se má zaměřit. U koně vybíraného ze stáda je situace podstatně složitější. Na doporučení majitele stáda se nedá vždy spoléhat. Policie má pro výběr malý fígl - určitě je dobré si vlézt ke stádu koní a umístit někde netradiční předmět, např. igelitový pytel křiklavé barvy. Koně, kteří si přijdou „vetřelce“ prohlédnout, jsou nejvhodnější adepti. Takovým způsobem byl vytipován ve stádu i Aurelián.

Aurelián, strážce pořádku

Jedním z policejních koní MPO je Sacramoso Aurelia XLVI – 118, nazývaný Aurelián, starokladrubský bělouš linie Sacramoso. Aurelián, nyní jedenáctiletý valach, pochází se soukromého chovu z Vacenovic. K MPO dorazil ve věku 2,5 roku a v současné době je to pravděpodobně nejvšestrannější kůň s výjimečným charakterem. Na závodech jízdních policií Aurelián pravidelně dosahuje výborných výsledků, na letošním XXI. ročníku v Ostravě se dokonce stal vítězem. Při rizikových akcích je vodičem méně zkušených koní a slouží také jako výcvikový kůň pro jezdce v přípravě.

 Aurelián (Sacramoso Aurelia XLVI – 118) na závodech.

Od rebela k příkladu pro ostatní

Aurelián byl zpočátku problematický kůň, který se nechtěl nechat obsednout. Zatímco u jiných koní se jedná řádově o dny, u Aureliána trvalo téměř 3 měsíce, než byl schopen v klidu nechat nasednout jezdce. Potom však nastal zlom a projevil se jako velice učenlivý kůň. Již ve 4 letech mohl být nasazován na rizikové akce, což by jiní koně v jeho věku nezvládli. Jak dokládá Aureliánův příběh, žádný univerzální postup pro výchovu policejního koně neexistuje. Každý kůň má svou osobnost.

Od remonty k profesionálovi

Koně - adepti pro službu v řadách MPO jsou vybíráni ve věku 2,5 roku, jedná se o koně neobsednuté. V minulosti tomu tak nebylo, nicméně starší koně si často přinášeli zkušenosti a zlozvyky, které bylo velmi těžké odstranit. Je proto mnohem výhodnější si remontní výcvik provést v řadách u policie.
Do služby jsou koně zařazováni zhruba ve věku 4 let. Slouží ve dvojici spolu se starším, zkušeným koněm. Základní výcvik trvá při příchodu koně jeden až dva roky, je to individuální záležitost odvíjející se od schopností jednotlivých koní. Další zdokonalovací výcvik pak trvá po celou dobu působení koně v řadách MPO.
Příprava mladých koní probíhá v areálu Skupiny hipologie spolu se staršími koňmi. Důležité je i to, komu bude kůň přidělen k dalšímu výcviku – trpělivý, klidný jezdec má vždy přednost i před „odborníkem“ s cholerickou povahou. Mladé koně cvičí vybraní zkušení jezdci, kterým jsou přiřazeni. Kůň a jezdec si musí navzájem vyhovovat. Každý jezdec má přiděleného „svého“ koně, ale musí umět samozřejmě zvládat i ostatní koně. 

Výstroj a kování – „vyzbrojen“ od hlavy až po kopyta

Součástí výstroje policejního koně jsou nezbytné ochranné prvky – tím nejdůležitějším je ochrana hlavy protiúderovým štítem proti házeným předmětům. Koně MPO jsou podkováni na klasické podkovy, pouze u vybraných jedinců je po konzultaci s veterinárním lékařem prováděno kování na jiný druh podkov. Aurelián v minulosti utrpěl zlomeninu kopytní kosti. Léčbou zlomeniny došlo k částečné změně tvaru kopyta a postoje, a proto musel být následně  nějakou dobu po úrazu kován na speciální podkovy. Nyní je Aurelián podkován zase na zcela obyčejných podkovách.

Vůdčí kůň jde příkladem…

Nejdůležitější cvik pro policejního koně je "umět stát na místě", a to za všech okolností. To znamená, že výbuchy petard pod nohama, hozené dýmovnice, skandující dav, řev sirén a další rušivé podněty musí umět policejní kůň snášet bez úskoků či couvání. Pokud máte takového koně, zvládnou danou situaci i jiní koně, kteří by sami neobstáli.
Aureliánův charakter jej předurčuje k pozici vodiče - na zásahových akcích a při přesunech jede v čele. Kouzlo spočívá v tom, že když neselže on, neselžou ani ostatní.

A jak vypadá Aureliánův den?

 

ČAS

ČINNOST

6:00

Kontrola koní a ranní krmení

7:45

Čištění a příprava koní k dennímu zaměstnání

8:30

Odjezd do služby / výcvik / volno (výběh nebo kolotoč)

11:45

Polední krmení

13:30

Odjezd do služby

17:30

Večerní ošetřování a čištění

18:00

Večerní krmení

  

Za ilustrační fotografie děkujeme Miroslavu Holému z operačního oddílu Městské policie Ostrava. Fotografie byly pořízeny na XXI. ročníku setkání jízdních policií v Ostravě a na Mezinárodním policejním mistrovství v Brně.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz