DOPRAVA ZDARMA při objednání zboží v hodnotě nad 1200 Kč

Soutěž o roční kúru Gelorenu dog

Jak se soutěže zúčastnit?

Pošlete nám fotku, na které bude váš pes. Naše porota vybere takovou fotku, která nejvíce vyjadřuje jeho radost z pohybu. Váš pes si může za odměnu vysloužit roční kúru Gelorenu dog! Díky tomu mu radost z pohybu bez bolavých kloubů vydrží o to déle. Z došlých fotografií také společnost Contipro, výrobce Gelorenu dog, vytvoří stolní kalendář.

Kdy a kde soutěž probíhá?

Soutěžní fotku pošlete od 1. 8. 2019 do 30. 9. 2019 na email: soutez@contipro.com

Odesláním fotky souhlasíte s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů čistě pro účely účasti v soutěži.

Kdo vyhraje?

Výherce vybere naše nezávislá porota složená z veterinářů, obchodníků, výzkumníků a dalších pracovníků, kteří se přímo účastní vývoje našich produktů pro veterinární řadu Aktivní zvíře. Soutěže se samozřejmě nemohou zúčastnit naši zaměstnanci ani jejich příbuzní, děkujeme za pochopení.

Co vyhraje?

Dostanete zásobu Gelorenu dog na celý rok! O správném dávkování kloubní výživy si můžete přečíst v našich článcích.

 

Podrobná pravidla soutěže

Základní ustanovení

Soutěž "O roční kúru Geloren dog" bude probíhat na území České republikyv termínu od 1.8.2019 do 30.9. 2019  (dále také jako „doba trvání Soutěže“).

1.        Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 4x Geloren dog v hodnotě á 549 Kč. 

2.        Účast v Soutěži je podmíněna přidáním fotografie a odesláním. Účast není podmíněna objednávkou či nákupem zboží.

3.        Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po skončení soutěže.

Účast v soutěži

1.        Účastník soutěže odešle svoji fotografii na e-mail soutez@contipro.com, čímž získává nárok na zařazení do soutěže.

2.        Soutěže se lze zúčastnit opakovaně.

HODNOCENÍ: 

Výhru získá soutěžící, jehož fotku vybere porota složená ze zaměstnanců Contipro a.s. po skončení soutěže.

Kontaktování výherců:

Soutěžící je o výhře informován emailem pracovníkem Contipro a.s. po skončení soutěže.

Všeobecná ustanovení:

1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své fotografie mimo dobu trvání soutěže.

2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.

3. E-mailovovou adresu účastníka je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.

4. Pořadatel má právo do soutěže nezařadit fotografie, na kterých je zcela jasné, že pocházejí z fotobanky, fotografie s nevhodným obsahem a fotografie nesplňující podle pořadatele zadání fotosoutěže. Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva k fotografii, kterou do soutěže poskytuje.

5. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7. Rozesílání výher bude probíhat přes Českou poštu v České republice po skončení soutěže. 

8. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

 
KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
 
Vaše osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.) zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů).
 
Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.
 
Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.
 

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost Contipro a.s. se sídlem Dolní Dobrouč 401, Dolní Dobrouč 561 02 IČ 60917431 (Contipro) používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti Contipro předávány používáním této webové stránky.  Contipro se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat.  Contipro může tyto zásady čas od času změnit aktualizací této strany. Občas byste tuto stranu měli zkontrolovat, abyste se ujistili, že Vám případné změny vyhovují. Tyto zásady jsou platné od 1. 8. 2019.
 
Správcem údajů je společnost Contipro a.s. se sídlem Dolní Dobrouč 401, Dolní Dobrouč 561 02 IČ 60917431, zápis v obchodním rejstříku v oddílu B vložka 1176 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové.
 
Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen "Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.
 
Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz